Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
  Katalog » Regulamin Moje konto     
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Producenci
Waluty
Język
Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
Informacje
Kontakt
FAX
46 833-14-26
Tel
46 833-14-26
GSM
+48 664-032-115
Godziny działania sklepu
9-20
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Regulamin

 Regulamin obowiązujący od 25.12.2014
( REGULAMIN obowiązujący do 25.12.2014 znajduje się poniżej obowiązującego )

 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Sklep internetowy www.sklep.mebloweuchwyty.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez spółkę jawną Familia z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Żwirki 1, 96-100 Skierniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100564, o numerze NIP 8360004725, o numerze REGON 750407063.
2.Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazanym w ust. 1 adresem Sprzedawcy, pod adresem mailowym: familia@mebloweuchwyty.pl, jak również pod dostępnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 10.00 do godz. 18.00 numerem: tel/fax 46 833 14 26 lub kom. 664032115
3.W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
4.Informacje zawarte na stronie www.sklep.mebloweuchwyty.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

5.Kupujący może korzystać ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym, dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: Konto), zgodnie z postanowieniami ust. 14 Regulaminu albo nie tworzyć Konta i składać zamówienia, o których mowa w ust. 6, a także korzystać z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w ust.17 dostępnych również dla niezarejestrowanych Kupujących, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji.6. W celu dokonania zakupu w Sklepie Kupujący, na podstawie zamieszczonych w Sklepie informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności. Kupujący może złożyć zamówienie bezpośrednio w Sklepie – po zalogowaniu się na Koncie lub bez konieczności rejestracji Konta – poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Skuteczne złożenie zamówienia przez Kupującego w tym trybie wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia kończącego procedurę, o której mowa w zd.1, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru, na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W odpowiedzi na zamówienie Kupującego złożone bezpośrednio w Sklepie, zgodnie z procedurą określoną w ust. 6 jednocześnie z wyświetleniem komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, do Kupującego wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail z takim potwierdzeniem.
8. Każde zamówienie złożone przez Kupującego, zgodnie z ust. 6 jest rozpatrywane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości ich realizacji, z uwagi na dostępność towarów. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego towaru, Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia, stosownie do postanowień ust. 7 powyżej. Jeżeli zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 13, Sprzedawca informuje Kupującego, w terminach określonych w ust. 7 powyżej, o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku odmowy Kupującego zmiany terminu realizacji zamówienia lub , Sprzedawca odmawia realizacji danego zamówienia, zgodnie z postanowieniami zd. 2 powyżej.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień na takie towary następuje według kolejności wpływania zamówień , aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z ust. 7. Faktura może mieć postać faktury elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym albo w procedurze telefonicznego zamawiania towaru, że faktura powinna zostać wystawiona w formie tradycyjnej.
11. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacja o cenie podawana w Sklepie przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej.W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Kupujący jest o tym informowany przez otrzymaniem ww. informacji.
12. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony w Sklepie, zgodnie z postanowieniami ust. 6, wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Przy czym Kupujący, składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności (przy czym formy płatności dostępne w odniesieniu do danego towaru lub danego zamówienia, wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 6):
a) płatność przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów ;
b) płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy:
PKO Bp o/Skierniewice nr.rachunku : 03 1020 4580 0000 1102 0057 2388
Volkswagen Bank nr.rachunku : 11 2130 0004 2001 0378 7157 0001

13. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego towaru, liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami ust. 7, wynosi 4 dni robocze (od poniedziałku do piątku). Wyjątek stanowią zamówienia na towary z następujących grup asortymentowych: Linia Dekor, Linia Ceramics, Linia Luxury oraz na modele które w opisie mają oznaczenie “produkt na zamówienie”.Są to produkty których produkcja odbywa się tylko na indywidualne zamówienie Kupującego i firma Familia Sp.J. nie prowadzi dla tych produktów zapasów magazynowych. Termin realizacji dla wyżej wymienionych grup asortymentowych ustalany jest wtedy indywidualnie, a realizacja zamówienia rozpoczyna się po akceptacji przez kupującego czasu realizacji i wpłacie na konto sprzedającego zaliczki w wysokości 30% wartości złożonego zamówienia.Minimalna ilość możliwa do wykonania w jednym modelu wynosi dla:
Uchwyt - 25 sztuk (uchwyty porcelanowe, min.50szt) ; Gałka – 50 sztuk
Wszystkie przesyłki są dostarczane na koszt Kupującego, poprzez firmy kurierskie, na wskazany przez Kupującego adres, na terytorium Polski. Koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe dla każdego towaru wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 6.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
14. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następuje poprzez zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Kupującego wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta.
15. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 14, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego oraz udostępnieniu Kupującemu możliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego, składaniu zamówień , wglądzie w status złożonych zamówień, wglądzie w historię zakupów Kupującego w Sklepie, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Kupującego dostępu do Konta oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przez Sprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży.
16. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący. Kupujący nie może udostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, w szczególności hasła dostępu do Konta.
17. Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:
a) usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu, katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;
b) usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie, w sposób określony w ust. 6, w celu ich nabycia w drodze umowy zawartej na odległość;
c) innych usług dostępnych na stronie Sklepu dla niezarejestrowanych Kupujących, w szczególności polegających na możliwości składania przez Kupującego reklamacji drogą elektroniczną oraz śledzenia przesyłki.
18. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 17, mają charakter nieodpłatny. Ww. umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania.
19. Prawidłowe korzystanie z usług, o których mowa w ust. 16 i 17, możliwe jest wyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).

20. Kupujący zobowiązany jest do:
a) korzystania z usług, o których mowa w ust. 16 i 17 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d) korzystania z usług, o których mowa w ust. 16 i 17 oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;
21.Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.
22. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania zamówień, zgodnie z ust. 6, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

23. Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:
- w przypadku umowy sprzedaży towarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru,
- w przypadku umowy sprzedaży towarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów,
- w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.
24. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w ust. 2).Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
25. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.

26. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
27. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
28. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). W takiej sytuacji koszty te mogą się okazać wysokie. Jednak, według szacunków Sprzedawcy, nie powinny one przekroczyć kwoty ok. 1000 zł.
29. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
30. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
31. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki terminprzydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW

32.Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie. Towary te mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.Jeżeli towar objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy podany w ust. 1. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego towaru w ramach pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta.
33. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

34. Każdy Kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji, w szczególności reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Sprzedawcę usług, o których mowa w ust. 15 i 17.
35. Kupujący może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie Sklepu lub na Koncie Kupującego, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, o którym mowa w ust. 2 bądź pocztą, na adres Sprzedawcy podany w ust.1.
36. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
38. W procesie rejestracji Konta, zgodnie z postanowieniami ust. 14, a także podczas składania zamówienia, zgodnie z ust. 6, jak również składania reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, Kupujący podaje dane osobowe niezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług, o których mowa w ust. 15 i 17, a także do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży, a w szczególności imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres mailowy, numer telefonu kontaktowego. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia na to zgody przez Kupującego dane te mogą być również przetwarzane w celach marketingowych – wysyłania do Kupującego przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Kupujący ma prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, zgodnie z przepisami ww. ustawy.
39. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego utworzone Konto, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi.
40. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem:http://sklep.mebloweuchwyty.pl/regulamin-pm-5.html . Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu, na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.
41.Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
42. Regulamin wchodzi w życie dn. 25.12.2014 r.
images/Formularz_oswiadczenia_odstapienia_od_umowy_Word.docx
images/Formularz_oswiadczenia_odstapienia_od_umowy_PDF.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 REGULAMIN obowiązujący do 25.12.2014

Sklep internetowy, prowadzony jest przez firmę: Familia Spółka Jawna
ul. Żwirki 1 96-100 Skierniewice tel.kom.: (+48) 664-032-115, (+48) tel/fax.: (46) 833-14-26
e-mail: familia@mebloweuchwyty.pl WWW: familia.mebloweuchwyty.pl
NIP: 836-000-47-25 REGON: 750407063

 1.Zasady dokonywania zakupów
Sklep internetowy służy do dokonywania zakupów, za pośrednictwem sieci Internet.
Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest dokonanie rejestracji (nie dotyczy klientów, którzy już dokonali zakupów za pośrednictwem www.sklep.mebloweuchwyty.pl oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia na stronie www.sklep.mebloweuchwyty.pl .Wszystkie ceny produktów prezentowanych na stronie sklepu podane są w polskich złotych(PLN) i zwierają podatek VAT (cena brutto). Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową i jest jednoczesne z zawarciem umowy sprzedaży. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy nie został jeszcze wystawiony dokument sprzedaży (paragon lub faktura).Szczegóły transakcji mogą być dodatkowo uzgadniane telefonicznie.W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np., brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą email, błędny numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Kolorystyka produktów będących w ofercie może nieznacznie odbiegać od wyglądu rzeczywistego .
Nazwy i kody produktów są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.
2. Możliwe sposoby składania zamówienia :
a. przez stronę internetową www.sklep.mebloweuchwyty.pl
b. telefonicznie pod numerami telefonów:
   664 032 115 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00)
c. faksem pod numerem: 046 833-14-26 (całą dobę)
d. poprzez e-mail familia@mebloweuchwyty.pl (całą dobę)
3. Formy płatności
1. Płatność przy odbiorze (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).
2. Przelewem przed dostawą towaru na konto wskazane na stronie sklepu. Sprzedawca rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kosztem dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia. Z chwilą wpłynięcia należności na konto sklepu, towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
4. Warunki dostawy zakupionych towarów
Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze: w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego.
w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie:
PKO Bp o/Skierniewice nr.rachunku : 03 1020 4580 0000 1102 0057 2388
Volkswagen Bank nr.rachunku : 11 2130 0004 2001 0378 7157 0001
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia ).Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 4 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego.
Wyjątek stanowią zamówienia na towary z następujących grup asortymentowych:
1. Linia Dekor
2. Linia Ceramics
3. Linia Luxury
4. oraz na modele które w opisie mają oznaczenie “produkt na zamówienie”.
Są to produkty których produkcja odbywa się tylko na indywidualne zamówienie Kupującego i firma Familia Sp.J. nie prowadzi dla tych produktów zapasów magazynowych. Termin realizacji dla wyżej wymienionych grup asortymentowych ustalany jest wtedy indywidualnie, a realizacja zamówienia rozpoczyna się po akceptacji przez kupującego czasu realizacji i wpłacie na konto sprzedającego zaliczki w wysokości 30% wartości złożonego zamówienia.
Minimalna ilość możliwa do wykonania w jednym modelu wynosi dla:
Uchwyt - 25 sztuk (uchwyty porcelanowe, min.50szt) , Gałka – 50 sztuk
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
przesyłka pobraniowa do 30kg. - 25,- złoty
b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
przedpłata (przelew) - 20,- złoty
Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji" i niezwłoczne poinformowanie o takim zdarzeniu Sprzedającego.
Zamówienia w sklepie internetowym są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. ZWROT I REKLAMACJE
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.
2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poinformowanie o tym sprzedającego w formie pisemnej na adres e-mail familia@mebloweuchwyty.pl i uzgodnienie sposobu zwrotu towaru.
3. Przesyłki nie uzgodnione, wysyłane za pobraniem i na koszt Sprzedawcy, nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży, chyba że wcześniej nastąpiły inne ustalenia.
4. Klient zobowiązany jest do dostarczenia produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 14 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
5. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu, (DZ.U. z dnia 31. marca. 2000r.) Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania ( w tym montażu itp.).
6. Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy (jeżeli taka była wystawiana). Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
9. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.sklep.mebloweuchwyty.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.sklep.mebloweuchwyty.pl należy kontaktować się ze sprzedawcą.
Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Bestsellery
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
  22 marzec 2019     922627 wywołań od 20 wrzesień 2013  
Copyright © 2012 oscGold